Behandlingen

De flesta patienter som söker min hjälp har smärtor, stelhet, begränsad rörlighet i ryggraden, framför allt ländryggen. Huvudvärk, yrsel, axelsmärtor och ischias är alla problem som kan ha orsaker som är lämpade för kiropraktisk behandling.

Innan första besöket hos mig rekommenderar jag att du gör en lista på eventuella mediciner, röntgenutlåtande, tidigare sjukdomar, operationer och eventuella andra terapier du har fått då jag kommer att fråga om det för att få en så komplett bild som möjligt av orsaken till det problem du söker för. Kost, arbetssituation och sociala förhållanden spelar också roll för att få en helhetsbild.

Undersökningen omfattar bland annat neurologiska och ortopediska test samt muskelstatus och identifiering av funktionsstörningar i rörelseapparaten. Dessa undersökningar tillsammans med en grundlig anamnes är viktiga för att utesluta andra sjukdomar som kan ge symtom som bara visar sig som ”ont i ryggen”. Finner jag att annan behandling eller vidare undersökning av specialist är lämplig rekommenderar jag det först.

Före behandling får du vid varje tillfälle vila en stund under värme för att vara så avslappnad som möjligt. För att behandlingen ska ge maximalt resultat kan du också få övningar, hållningsråd och kostråd att följa upp hemma.

Alla åldrar är välkomna, dock inte barn under förskoleåldern.